Wyższa Szkoła Prawa  / Wydział Prawa i Administracji

Prawo (jednolite studia magisterskie niestacjonarne)

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-15 do 2019-11-07

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (10 semestrów) i realizowane są w modelu studiów o profilu praktycznym. Oznacza to, że program studiów obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Zajęcia prowadzone są w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej prawników, przez wykładowców którzy posiadają doświadczenie zawodowe w branży.

Rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się w październiku. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).

Na pierwszym i drugim roku studiów Student realizuje przedmioty modułu kształcenia ogólnego (np. Logika, Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Etyka zawodowa), podstawowego (np. Prawoznawstwo, Historia ustroju i prawa, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawa człowieka i ich ochrona), kierunkowego (np. Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych).

Na  trzecim roku studiów Student dokonuje wyboru specjalności i rozpoczyna realizację przedmiotów specjalnościowych. Od trzeciego roku Student zobligowany jest do realizowania  praktyki zawodowej (karnistycznej, cywilistycznej i administracyjnej).

Na czwartym roku Student wybiera promotora, pod kierunkiem którego przygotowuje pracę magisterską.

Ukończenie studiów prawniczych wiąże się z zaliczeniem wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Informacje dotyczące przeniesienia na studia do Wyższej Szkoły Prawa udzielane są pod numerem tel.(71) 71 88 132 lub adresem e-mail dziekanat@prawowroclaw.edu.pl

Wysokość czesnego

I rok 530 zł x 10 rat, II rok 530 zł x 10 rat, III rok 530 zł x 10 rat, IV rok 530 zł x 10 rat, V rok 530 zł x 10 rat

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej i zgłoszenie się do Biura Rekrutacji z dokumentami. Pozytywny wynik rekrutacji i potwierdzenie przyjęcia na 1 rok studiów nastąpi po założeniu kompletu dokumentów.