Wyższa Szkoła Prawa  / Wydział Prawa i Administracji

Prawo (jednolite studia magisterskie stacjonarne)

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-15 do 2019-11-01

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku Prawo trwają 5 lat (10 semestrów) i realizowane są w modelu studiów o profilu praktycznym. Oznacza to, że program studiów obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Zajęcia prowadzone są w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej prawników, przez wykładowców którzy posiadają doświadczenie zawodowe w branży.

Rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się w październiku. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Na pierwszym i drugim roku studiów Student realizuje przedmioty modułu kształcenia ogólnego (np. Logika, Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania, Etyka zawodowa), podstawowego (np. Prawoznawstwo, Historia ustroju i prawa, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawa człowieka i ich ochrona), kierunkowego (np. Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych).

Na  trzecim roku studiów Student dokonuje wyboru specjalności i rozpoczyna realizację przedmiotów specjalnościowych. Od trzeciego roku Student zobligowany jest do realizowania  praktyki zawodowej (karnistycznej, cywilistycznej i administracyjnej).

Na czwartym roku Student wybiera promotora, pod kierunkiem którego przygotowuje pracę magisterską.

Ukończenie studiów prawniczych wiąże się z zaliczeniem wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Informacje dotyczące przeniesienia na studia do Wyższej Szkoły Prawa udzielane są pod numerem tel.(71) 71 88 132 lub adresem e-mail dziekanat@prawowroclaw.edu.pl

Wysokość czesnego

I rok 580 zł x 10 rat, II rok 580 zł x 10 rat, III rok 580 zł x 10 rat, IV rok 580 zł x 10 rat, V rok 580 zł x 10 rat

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej i zgłoszenie się do Biura Rekrutacji z dokumentami. Pozytywny wynik rekrutacji i potwierdzenie przyjęcia na 1 rok studiów nastąpi po założeniu kompletu dokumentów.