Wyższa Szkoła Prawa  / Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie kryzysowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I st., nst)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-15 do 2019-10-31

Język wykładowy

polski

Opis

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i realizowane są w modelu studiów o profilu praktycznym. Oznacza to, że program studiów obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w branży.

Rok akademicki 2019/2020 rozpocznie sie w październiku. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają sie dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).

Przedmioty specjalnościowe realizowane są od pierwszego roku studiów.

Na drugim roku studiów Student wybiera promotora i od trzeciego roku pod jego opieką przygotowuje pracę dyplomową.

W trakcie studiów Student zobligowany jest do zrealizowania 960 godzin praktyki zawodowej.

Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętym programem kształcenia oraz zdaniu egzaminu dyplomowego.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Informacje dotyczące przeniesienia na studia do Wyższej Szkoły Prawa udzielane są pod numerem tel.(71) 71 88 132 lub adresem e-mail dziekanat@prawowroclaw.edu.pl

Wysokość czesnego

I rok 450 zł x 10 rat, II rok 530 zł x 10 rat, III rok 580 zł x 10 rat

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej i zgłoszenie się do Biura Rekrutacji z dokumentami. Pozytywny wynik rekrutacji i potwierdzenie przyjęcia na 1 rok studiów nastąpi po założeniu kompletu dokumentów.