Witamy w internetowym systemie rekrutacyjnym
           Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu   

 

      

Rejestracja jest przeznaczona dla kandydatów na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim.

 

                            Po rejestracji w systemie prosimy o wniesienie opłaty rekrutacyjnej na nr konta:

                                                         30 1240 6292 1111 0010 5967 3067

                                            W celu zakończenia procesu rekrutacji należy zgłosić się do

                                                        Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 

 •    kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 •    kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 •    kserokopia dowodu osobistego
 •    jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm)
 •    potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 •    umowa o naukę
 •    formularz zgłoszeniowy
 •    podanie o zarejestrowanie kandydata na studia

 

Jeśli dokumenty składa reprezentant Kandydata na studia, musi mieć ze sobą pisemne upoważnienie do podjęcia odpowiednich działań. Pobierz DRUK UPOWAŻNIENIA

 

                           Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Prawa

                                       zobowiązani są dokonać opłaty rekrutacyjnej na nr konta:

                                                    30 1240 6292 1111 0010 5967 3067

                                        oraz złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 

 •   kserokopię świadectwa dojrzałości (orygoinał do wglądu)
 •   tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego
 •   ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej     Polskiej
 •   zaświadczenie lekarskie, stwierdzajace dobry stan zdrowia oraz brak przeciwskazań do podjęcia nauki na    obranym kierunku i formie kształcenia
 •    kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczesliwych wypadków
 •    jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35 mm x 45 mm)
 •    formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie 
 •    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

                                                    Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji

                                                       na studia w Wyższej Szkole Prawa

                                                                 udziela Biuro Rekrutacji
                                                      

 •   poniedziałek        8:00 - 16:00
 •   wtorek                8:00 - 16:00
 •   środa                  9:00 - 17:00
 •   czwartek             8:00 - 16:00
 •   piątek                 8:00 - 16:00
 •   sobota                9:00 - 14:00 

 

                                                                            tel: 71/71 88 111

                                                           e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl