Witamy w internetowym systemie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 

Rejestracja przeznaczona jest dla kandydatów na studia jednolite magisterskie
oraz studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim.

 

Po rejestracji w systemie prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej na nr konta:

 

30 1240 6292 1111 0010 5967 3067

 

W celu zakończenia procesu rekrutacji należy zgłosić się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

kserokopia dowodu osobistego

jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm)

 potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjne

umowa o naukę

 formularz zgłoszeniowy

 podanie o zarejestrowanie kandydata na studia

potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej  

 

Informacja dla cudzoziemców:

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Prawa, zobowiązani są dokonać opłaty rekrutacyjnej na nr konta:

30 1240 6292 1111 0010 5967 3067

W celu zakończenia procesu rekrutacji należy zgłosić się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

 

kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego

ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na obranym kierunku, w wybranej formie kształcenia

kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

 jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35 mm x45 mm)

 formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie

 potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Prawa udziela Biuro Rekrutacji:

 

poniedziałek   8:00 - 16:00

wtorek            8:00 - 16:00

środa            10:00 - 18:00

czwartek        8:00 - 16:00

piątek             8:00 - 16:00

 

tel. (71) 71 88 111

e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl