Witamy w internetowym systemie rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

   

 

 

Rejestracja jest przeznaczona dla kandydatów na studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim.Po dokonaniu rejestracji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia prosimy o wniesienie opłaty wpisowego i
zgłoszenie się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów :  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • umowa o naukę
  • formularz zgłoszeniowy
  • podanie o zarejestrowanie kandydata na studia

w celu zakończenia procesu rekrutacji.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Prawa udzielane są: