Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Studiuj w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

 

PRAWO - ZAPISZ SIĘ

Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości - specjalność przygotuje Cię do egzaminów na aplikacje i wykonywania zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika, radcy prawnego.

Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów - specjalność przygotuje Cię do świadczenia usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Ponad to, umożliwi CI prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów, a także dochodzenie ich roszczeń.

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAPISZ SIĘ

Kryminologia i kryminalistyka - specjalność przygotuje Cię do pracy w pionach operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych organów ścigania, instytucjach ds. bezpieczeństwa publicznego, firmach ochroniarskich i detektywistycznych oraz w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

Cyberbezpieczeństwo – specjalność przygotuje Cię do pracy w służbach mundurowych i specjalnych, sektorach związanych z bezpieczeństwem informacji, organizacjach pozarządowych i samorządowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach.

Zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotuje Cię do pracy w służbach mundurowych, strukturach administracji państwowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa  oraz w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.