Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Studiuj w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

 

PRAWO - ZAPISZ SIĘ

Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości - specjalność przygotuje Cię do egzaminów na aplikacje i wykonywania zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika, radcy prawnego.

Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów - specjalność przygotuje Cię do świadczenia usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Ponad to, umożliwi CI prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów, a także dochodzenie ich roszczeń.

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAPISZ SIĘ

Studia I stopnia

Kryminologia i kryminalistyka - specjalność przygotuje Cię do pracy w pionach operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych organów ścigania, instytucjach ds. bezpieczeństwa publicznego, firmach ochroniarskich i detektywistycznych oraz w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym.

Cyberbezpieczeństwo – specjalność przygotuje Cię do pracy w służbach mundurowych i specjalnych, sektorach związanych z bezpieczeństwem informacji, organizacjach pozarządowych i samorządowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach.

Zarządzanie kryzysowe - specjalność przygotuje Cię do pracy w służbach mundurowych, strukturach administracji państwowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa  oraz w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.

Studia II stopnia

Analiza kryminalna - nabędziesz wiedzę oraz umiejętności w obszarze prowadzenia analizy operacyjnej, procesowej, powiązań osobowych, zdarzeń czy mechanizmów działalności przestępczej, a także będą potrafili dokonać rekonstrukcji przebiegu konkretnego przestępstwa czy analizy profilu sprawcy przestępstwa. 

Kryminologia i kryminalistyka - zdobędziesz wiedzę z zakresu analizy zjawiska przestępczości, motywów i sposobów działania sprawców, sposobów zapobiegania przestępczości o różnym charakterze. Poznasz także procesowe i operacyjne metody działania służb oraz sposoby zabezpieczenia śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia.